Türkiye Cumhuriyeti

Cezayir Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Cezayir Makamları Önünde Yapılan Resmi Evliliğin Nüfusa Tescili, 29.11.2009

CEZAYİR MAKAMLARI ÖNÜNDE YAPILAN RESMİ EVLİLİĞİN NÜFUSA TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Dilekçe (Dilekçe örneği internet sayfamızdan çıktısı alınarak doldurulmalıdır.)

- Evlenme cüzdanı (Livret de famille - Fransızca olacak) ve Evlenme Akdi (Acte de mariage - Fransızca olacak) belgelerinin Cezayir Dışişlerinden onaylı olarak ikişer nüshası,

- Türk vatandaşı olan eşin nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopileri,

- Cezayirli eşin doğum belgesi (Extrait de Naissance -Fransızca olacak), Cezayir kimliği (yeşil nüfus cüzdanı fotokopisi) ve varsa pasaportunun fotokopisi

- 100,-Cezayir Dinarı harç

Dilekçe örneği için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

İlgili Dosyalar :

- hnx5fb55g5fmykyf5jdhgx2aCezayir Makamları Önünde Yapılan Resmi Evliliğin Nüfusa Tescili Dilekçesi