Türkiye Cumhuriyeti

Cezayir Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vatandaşlarimizin Cezayir İçindeki Seyahatlerine İlişkin Duyuru , 27.11.2016

Cezayir Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, devlet veya özel sektör adına Cezayir’de çalışmakta olan vatandaşlarımızın, kurallara aykırı olarak güvenlik eskortu almaksızın ülke içerisinde seyahat ettikleri ifade edilerek, herhangi bir risk durumuyla karşılaşmamak için vatandaşlarımızın özellikle Cezayir’in orta bölgelerinde ilgili düzenlemelere göre hareket etmelerinin hatırlatılması talep edilmektedir.

Bu çerçevede, özellikle yerleşim bölgelerinden uzak şantiyelerde çalışmakta olan vatandaşlarımızın ülke içi seyahatlerinde Cezayir güvenlik birimlerinin ilgili düzenlemelerine uyma konusunda azami dikkat göstermeleri yararlı olacaktır.

Saygıyla duyurulur.