Türkiye Cumhuriyeti

Cezayir Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kara Taşitlari Yönetmelik Değişikliği Duyurusu , 23.10.2015

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde anılan Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,’’

Sözkonusu karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Vatandaşlarımız ülkemize götürecekleri araçları bundan böyle 2 yıl yabancı plaka ile kullanabileceklerdir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.