Türkiye Cumhuriyeti

Cezayir Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Evlilik Işlemleri Için Gerekli Belgeler-2015 , 04.01.2015

CEZAYİR MAKAMLARI NEZDİNDE EVLENMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Cezayir vatandaşı ile Cezayir makamları nezdinde evlenecek olan bir vatandaşımız, T.C. Cezayir Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinden “Bekârlık Belgesi” ve “Doğum belgesi” almalıdır. Bekârlık belgesi harçlı iken, doğum belgesi ücretsizdir.

 

Vatandaşımız Cezayir makamlarının istediği diğer belgeleri (Cezayir ilgili makamları tarafından verilen oturma/çalışma izni belgesi, Müslüman olduğuna dair belge-Cezayir Din İşleri’nden temin edilir- vs…) tamamladıktan sonra Cezayir’de resmi nikâhını kıyabilir. Cezayir’de yaptığı evlilik işlemini Türkiye’ye de bildirmesi gerekir.

 

Konsolosluk Şubemizce Türkiye’de ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilen evlilik bildirimi için getirilmesi gereken evrak aşağıda sunulmuştur.

 

CEZAYİR MAKAMLARI NEZDİNDE YAPILAN RESMİ EVLİLİĞİN BİLDİRİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-        Dilekçe (Cezayir, Türkiye adres ve telefonları, evlenme tarihi ve evlenme yeri belirtilen dilekçe Türkçe olacak)

-        Cezayir Evlenme Cüzdanı fotokopisi ve Fransızca Evlenme Akdi belgelerinin ikişer nüshası

-        Türk vatandaşı olan eşin nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopileri

-        Cezayirli eşin Fransızca doğum kayıt belgesi ve Cezayir kimliği ile pasaportunun fotokopisi