Türkiye Cumhuriyeti

Cezayir Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Cezayir'e Döviz Ihracat Ve Ithalatına Ilişkin Usuller , 06.09.2010

CEZAYİR’E GİRİŞ VE ÇIKIŞTA DÖVİZ MİKTARININ BEYAN EDİLMESİ ZORUNLULUĞU
 

Cezayir Merkez Bankası’nın yurtdışına döviz alım-satım işlemleri ve döviz hesaplarına ilişkin 03.02.2007 tarihli ve 07–01 sayılı yönetmeliği uyarınca, Cezayir’e döviz ihracı ve ithali aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde mümkün olabilmektedir.

Cezayir’e girişte
, ülkeye getirilen döviz, miktarı ne olursa olsun gümrük kapılarında yetkililere beyan edilmek zorundadır.

Cezayir’den çıkışta, girişte beyan edilen döviz miktarı kadar döviz yurtdışına çıkarılabilmektedir. Girişte beyan edilen döviz, tamamen veya kısmen harcandığı takdirde, kayıtlı aracı kurumlar veya döviz bürolarında bozdurulan dövizin miktarına ilişkin imzalı ve kaşeli bozdurma belgelerinin gümrük yetkililerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Döviz ihracına ilişkin sözkonusu genel kuralın haricinde, Cezayir’de oturum izni bulunan yabancılar, Cezayir bankaları nezdindeki döviz hesaplarından çektikleri 7600 Avro tutarındaki dövizi ve/veya Cezayir Merkez Bankasının özel izni çerçevesinde elde ettikleri dövizi yurtdışına çıkarılabilme hakkına sahiptirler.  

Yasaya göre, sözkonusu kurallara uymayanlar hakkında, hapis ve para cezaları öngörülmektedir.